Giới thiệu

Viver là công cụ phát hiện lỗi chính tả và kiểm tra thể thức văn bản Tiếng Việt chính xác và tiện dụng. Công cụ đang hoạt động trên Microsoft Word và đang phát triển thêm Extension cho trình duyệt. Viver được phát triển với 2 chức năng chính:

Kiểm lỗi chính tả

Tự động phát hiện và gợi ý sửa lỗi chính tả, ngữ nghĩa với mô hình học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên được nghiên cứu trong nhiều năm.

Kiểm tra thể thức

Đảm bảo văn bản đáp ứng được quy định về thể thức văn bản, đặc biệt với văn bản hành chính.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Metis phát triển và vận hành.

Cài đặt Word Add-inKiểm tra chính tảKiểm tra thể thức

Last updated