Một số lưu ý

Trong một số trường hợp, bạn Đối với các file dạng .doc, cần chuyển đổi sang dạng .docx trước khi sử dụng, bằng cách:

"Cmd + A" sau đó "Cmd + V" để copy toàn bộ văn bản

Chọn "File" > "Blank document" để tạo văn bản rỗng

Sử dụng "Cmd + V" để dán toàn bộ văn bản cũ sang văn bản mới định dạng, sau đó các chức năng của công cụ sẽ hoạt động bình thường

Last updated