Cài đặt Word Add-in

Trước khi bắt đầu, bạn hãy kiểm tra lại máy tính của mình có đáp ứng được yêu cầu cài đặt hay không?

Nếu máy tính của bạn đã đáp ứng yêu cầu, hãy bắt đầu quá trình cài đặt của mình nhé. Thông thường, chỉ mất chưa đầy 5 phút để cài đặt Viver cho máy tính của bạn!

Last updated