Kiểm tra thể thức

Viver hỗ trợ kiểm tra thể thức với các quy định được nêu trong Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Đầu tiên, hãy chọn chức năng Kiểm tra thể thức trên thanh công cụ. Tham khảo phần Bắt đầu sử dụng nếu bạn đang gặp khó khăn ở bước này.

Sau khi chọn chức năng, công cụ sẽ tự động quét lỗi chính tả trên văn bản. Thời gian xử lý phụ thuộc vào độ dài của văn bản đang mở.

Sau khi quét thành công, công cụ sẽ hiển thị danh sách các lỗi thể thức trong văn bản. Khi click vào mỗi lỗi thể thức, công cụ sẽ hiển thị yêu cầu thể thức cần đáp ứng và bôi đậm phần nội dung sai thể thức trong văn bản.

Người dùng cần chỉnh sửa lại các định dạng trong văn bản để phù hợp với yêu cầu thể thức được thông báo. Sau đó lựa chọn kiểm tra lại bằng cách click vào biểu tượng mũi tên quay tròn ở trên hoặc nút kiểm tra lại ở góc dưới bên phải thông tin lỗi (như hình vẽ bên dưới). Khi đó, công cụ sẽ kiểm tra lại thể thức của văn bản.

Nếu văn bản không còn lỗi thể thức nào nữa, công cụ cũng sẽ thông báo cho người dùng rằng văn bản hiện tại đã đúng chuẩn.

Last updated