Yêu cầu cài đặt

Hãy kiểm tra các yêu cầu trước khi bắt đầu cài đặt

Yêu cầu tối thiểu máy tính cài đặt:

  • Máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc Mac

  • Phiên bản từ Word 2016 trở lên (hỗ trợ cả Office 365, Office trên nền web)

  • Kết nối Internet ổn định

  • RAM 2GB

Last updated