Cài đặt từ Microsoft Store

Bước 1: Chọn Insert trên thanh công cụ. Sau đó, chọn Get Add-in (như trong hình vẽ).

Bước 2: Sau khi màn hình quản lý Add-in hiện lên, hãy chọn mục Store (hoặc Cửa hàng). Tiếp theo, gõ "Viver" trên thanh tìm kiếm, sau đó ấn Enter hoặc click vào biểu tượng tìm kiếm (hình kính lúp bên cạnh). Danh sách Add-in sẽ hiện ra và hãy chọn Add-in có tên là Viver - Công cụ phát hiện lỗi chính tả và kiểm tra thể thức văn bản và ấn nút Add (hoặc Thêm) để thêm Add-in.

Bước 3: Màn hình xác nhận sẽ xuất hiện, hãy chọn Continue (hoặc Tiếp tục) để bắt đầu tiến hành cài đặt Add-in.

Bước 4: Sau khi Add-in được cài đặt xong, một mục có tên là Viver sẽ được hiển thị ở tab ngoài cùng trên thanh công cụ (như hình vẽ). Hãy click vào mục Viver để bắt đầu sử dụng.

Bước 5: Hãy chọn chức năng Kiểm tra chính tả hoặc Kiểm tra thể thức trên thanh công cụ để bắt đầu kiểm tra và sử dụng.

Last updated